Deprecated: Plik z Motyw nieposiadający header.php uznawany jest za przestarzały od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon header.php. in /home/aontv/domains/lokalnydzialacz.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5646
IV zjazd projektu Fundusze Dla Klimatu - Fundacja Lokalny Działacz IV zjazd projektu Fundusze Dla Klimatu - Fundacja Lokalny Działacz

W dniach 23-26 marca, w ramach IV zjazdu projektu Fundusze Dla Klimatu odbyliśmy wizyty studyjne w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym oraz w gminie Izabelin, co to były za inspirujące spotkania! Podczas całego zjazdu oprócz wizyt, odbylismy również 2 dni szkoleniowe, 5 paneli dyskusyjnych w tematyce:

  • Punktów Informacyjnych Sieci PIFE (Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich)
  • Funduszy UE w nowej perspektywie – Program FEnIKS/Programy Regionalne
  • Aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania Funduszy Europejskich
  • Europejskiego Zielonego Ładu
  • Jak powinna wyglądać praca doradcy/doradczyni Funduszy dla Klimatu? Zasady współpracy i zaangażowania „w terenie”

W sobotę za to rozpoczęliśmy warsztaty pt. “Jak rozmawiać, aby budować porozumienie między samorządem a NGO”.

Dziękujemy za wspólny czas, wiedzę i wymianę doświadczeń!
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego | Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS | Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS | Fundacja Bieszczadzka |
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach | Fundacja Ekspert-Kujawy | Fundacja Horyzont360 | Fundacja Idee Społeczne – FIDEES | Fundacja Komes | Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich | Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości | Fundacja SocLab – Laboratorium Badań i Działań Społecznych | Fundacja Lokalny Działacz | Fundacja Nauka dla Środowiska | Fundacja Pięknolesie | Fundacja Przestrzeń do życia | Fundacja Rzecz Społeczna | Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze | Fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu | Słowińska Grupa Rybacka | Stowarzyszenie “Czajnia” | Stowarzyszenie Centrum PISOP | Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny | Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie | Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania | Stowarzyszenie Kraina św. Anny | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Ośrodek TŁOK | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lgd Kraina Wzgórz Trzebnickich | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła | Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych | Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego i Profilaktyki D I A L O G oraz Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem | Fundacja Ambasadorzy Pomysłów | Fundacja Ogrody Przyszłości | Stowarzyszenie BoMiasto | Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” | Lokalna Grupa Działania “Zielone Bieszczady” | Związek Stowarzyszeń LGD9 na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich | SPOT radomsko
#EuropeanGreenDeal | #perspektywa2027 | #GreenEuroNGO
Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacja Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego nasza Fundacja Lokalny Działacz jest uczestnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *